loader

BÄTTRE SERVICE
ÖKAT RESULTAT

Kontrolltjänster Mystery Shopping

VI IDENTIFIERAR FÖRBÄTTRINGS­OMRÅDEN OCH
GER DIG KONKRETA LÖSNINGAR I REALTID

LEVERANS I REALTID

Resultatet med åtgärdsförslag
får du direkt efter besöket.

RÄTT PERSON FÖR UPPDRAGET

Observatören är handplockad för att
matcha uppdraget i din verksamhet.

ANVÄNDARVÄNLIG APP

Verktyget är lättnavigerat och du överblickar
snabbt rapporthistorik och analyser.

VÅRA BESÖKSTJÄNSTER GER DIG DIREKT
VETSKAP OM LÄGET - FÖR SNABB ÅTGÄRD

MYSTERY SHOPPING

Genom anonyma besök mäter vi kundupplevelsen mot era uppsatta mål. Rapporten med konkreta åtgärdsförslag får du direkt efter besöket.
Det låter intressant!

RESTAURANGKONTROLL

Vi granskar personalens hantering av pengar och dricks, hur prislistor följs, servicegrad och eventuella rutinavvikelser i bar- och restaurangmiljöer.
Jag vill veta mer!

PROVKÖP

En väl beprövad och diskret metod för att säkerställa bevis och fakta vid misstanke om interna oegentligheter.

Kontakta mig gärna!

LEVERANSKONTROLL

En svinnförebyggande kontrolltjänst av varor och kollin vid leverans. Omfattar också kontroll av transportfordon.

Det här vill jag ha koll på!

HÄNG MED EXPERTEN

VI HJÄLPER DIG ATT VARA FÖRBEREDD
GENOM KUNSKAP OCH STRATEGIER

UTBILDNING
BUTIKSSÄKERHET

Ger butikspersonalen säkerhets-kunskaper för att förebygga utsatta lägen och stöd för sitt agerande i en hotfull situation.
Jag vill gärna veta mer!

SÄKERHETSPLAN

Få kontroll på säkerhetsrutiner inklusive hjälputrustning, första hjälpen, brandskydd och övrig bevakning för er och besökarnas trygghet.
Det här behöver vi!

KRISPLAN

Vi upprättar en handlingsplan med rutiner, checklistor och kontaktuppgifter som ger stöd och skapar kontroll i händelse av en krissituation.
Ja tack, hör av er till mig!

UTREDNING

En specialisttjänst vid misstanke om brott. Förberedande undersökning och utredning av omständigheter kring en misstänkt händelse.
Kontakta mig gärna!

Notifind ett tjänsteföretag inom Securitas, specialiserat på kontroll- och mättjänster i syfte att utvärdera, säkerställa och förbättra kvalitet och service.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

KONTAKTA OSS

  • hej@notifind.se
  • 010-470 63 30
  • Box 125 16, 102 29 Stockholm