Utbildningar
loader

BUTIKSSÄKERHETSUTBILDNINGAR OCH SÄKERHETSKUNSKAPSINVENTERING

Notifind som är en del av Securitas Retail AB nylanserar under 2020 butikssäkerhetsutbildningar med bland annat uppdaterat utbildningsmaterial och kompletterande tjänster som är till hjälp för kunden både före - och efter en genomförd butikssäkerhetsutbildning. Vår största förhoppning med en genomförd butikssäkerhetutbildning är att ha gett butikspersonalen grundstenar i vad de får göra-, vad de kan göra- och hur de kan förebygga utsatta situationer.
En säkerhetsutbildning, som med fördel genomförs på plats i butiken, kan också bidra till en större känsla av trygghet på arbetsplatsen. Med hjälp av en säkerhetskunskapsinventering utformad för de som arbetar i verksamheten får kursledaren en inblick i hur stor kunskap personalen faktiskt har kring säkerheten på arbetsplatsen redan innan utbildningen genomförs. Personalens kännedom kring exempelvis hur överfallslarmet hanteras eller vilka rutiner det finns vid en upptäckt stöld kan ge både utbildningsledaren och säkerhetsansvarig betydelsefull information.
Vi erbjuder även en rapport beträffande säkerhetskunskapen på arbetsplatsen. På detta sätt kan vi lägga vikt vid rätt områden i utbildningen och en större kunskapsnivå kan uppnås. Efter genomförd butikssäkerhetsutbildning bistår vi med uppföljning av säkerhetskunskapsinventeringen som kan jämföras med svaren som lämnades innan utbildningen ägde rum.

En fristående Säkerhetskunskapsinvetering går givetvis också att beställa. Hör av er så berättar vi mer!

BUTIKSSÄKERHETS-UTBILDNING

Kunskap som skapar trygghet för dig och din personal. Hjälper er att förebygga brott samt ger vägledning i hur ni bör agera om något händer.

ANPASSADE UTBILDNINGAR

Vi kan anpassa våra utbildningar för att matcha era önskemål, exempelvis utbildning kring förebyggandet av det interna svinnet.

E-LEARNING

Låt din personal lära sig nya - eller repetera kunskaper efter en säkerhetutbildning genom att göra den på distans. Vi utformar den efter era önskemål.

SäKI - SÄKERHETSKUNSKAPS
INVENTERING

Med vår hjälp få ni vetskap om hur er personal ligger till kunskapsmässigt kring säkerhetsarbetet på er arbetsplats.

UTBILDNING PÅ PLATS HOS ER

Effektivt sätt att lära sig tänka i nya banor
när diskussion och utbildning genomförs i den vardagliga arbetsmiljön.

FÖRBEREDANDE SÄKERHETSKUNSKAPSINVENTERING

Före utbildningstillfället har ni möjlighet
att få veta vad er personal behöver fördjupad kunskap inom.

UTBILDADE OCH ENGAGERADE KURSLEDARE

Våra kursledare har erfarenhet av
säkerhetsarbete och uppmuntrar engagemang och diskussioner.

Notifind ingår i Securitas Retail AB och är specialiserat på kontroll- och mättjänster i syfte att utvärdera, säkerställa och förbättra kvalitet och service.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

KONTAKTA OSS GÄRNA

  • hej@notifind.se
  • 010-470 63 30
  • Box 125 16, 102 29 Stockholm