JOBBA SOM MYSTERY SHOPPER
ETT ENKELT, ROLIGT OCH FLEXIBELT EXTRAJOBB

Att jobba som mystery shopper innebär att du agerar vanlig kund i en butik, på ett hotell, en restaurang eller liknande. Du har inför ditt besök fått en beskrivning som talar om hur uppdraget ska genomföras, vilka parametrar du ska notera och hur du ska uppträda. Efter ditt besök fyller du i ett webbformulär med frågor. Formuläret skickas därefter direkt som en rapport till kunden. Ett enkelt, flexibelt och framförallt roligt extrajobb, som är lätt att anpassa till din fritid. För att arbeta som Mystery Shopper hos oss krävs att du har tillgång till en smartphone kopplat till ditt mobila Bank-Id.Du får betalt för den tid som uppdraget beräknats ta inklusive förberedelser och rapportering. När uppdraget innebär ett besök på restaurang, så ingår förstås även ersättning för notan. Lika gäller kostnaden för en hotellnatt, om uppdraget gäller besök på ett hotell. Alla över 18 år kan jobba extra som mystery shopper. Uppdragsgivarna behöver verklighetstrogen återkoppling på sin verksamhets servicenivå. Därför matchar vi uppdragen bland våra kandidater som också är befintlig kund till denna.Välkommen med din ansökan! Tänk på att läsa ansökans frågor noga, din instruktionsförståelse ligger till grund för beslut om avslag eller godkännande som Mystery shopper. Lycka till!
Jag är intresserad av att jobba som mystery shopper
ANSÖK HÄR
Flexibla arbetstider Enkelt att komma igång Trygg arbetsgivare

JOBBA SOM KONTROLLANT
ETT SPECIALISTUPPDRAG MED SÄKERHETSINRIKTNING

För att arbeta som kontrollant kräver vi att du är över 18 år. Du är ansvarskännande och förstår vikten av att vara lugn, metodisk, observant och diskret. Uppdragsgivaren kan ha särskilda krav på vilken dag och tid uppdraget ska genomföras, varpå det är viktigt att du har säkerställt att uppdraget inte kolliderar med något annat jobb eller åtagande.

Skicka din intresseanmälan innehållande CV och ett personligt utdrag från Polismyndighetens belastningsregister. Ansökan för detta hittar du här
"Utdrag belastningsregistret, enskild person"

Jag är intresserad av att jobba som kontrollant
SKICKA DIN ANSÖKAN
Spännande uppdrag Enkel rapportering Trygg arbetsgivare

VÅRA TJÄNSTER

MYSTERY SHOPPING Genom anonyma besök mäter vi kundupplevelsen mot kundens uppsatta mål. Rapporten med konkreta åtgärdsförslag skickar du direkt efter besöket.

RESTAURANGKONTROLL Vi granskar personalens hantering av pengar och dricks, hur prislistor följs, servicegrad och eventuella rutinavvikelser i bar- och restaurangmiljöer.
PROVKÖP En väl beprövad och diskret metod för att säkerställa bevis och fakta vid misstanke om interna oegentligheter.
LEVERANSKONTROLL En svinnförebyggande kontrolltjänst av varor och kollin vid leverans. Omfattar också kontroll av transportfordon.