Det är mycket diskussioner om hur handlarna ska överleva, det är hotet om att näthandel som tar allt större marknadsandelar och tillsammans med priskrig butikerna emellan. Svensk handels VD Karin Johanssons uttalar sig i en intervju i DI att det om tio år riskerar det att finnas 22000 färre jobb i handeln och antalet butiker har minskat från dagens 47000 till 41000. Det är just därför som handlarna måste lägga in en högre växel.

Vad menas jag med det, jo idag räcker det inte med att handlaren ligger på A-läge med en attraktiv varumärkes-mix ett snyggt butikskoncept och generösa öppettider. Det ställs betydligt högre krav på butikspersonalen. Det förväntas att personalen aktivt arbetar med säljsamtalets alla delar, vara fokuserad på kunden i hela kundupplevelsen.

Idag är det viktigt att skapa relationer och att inte ge en förväntad serviceupplevelse utan den oförväntade serviceupplevelsen till kunden. Vi pratar känsloförsäljning, vad hade kunden för känsla när han/hon lämnade butiken? Passade musiken in med butikens uttryck?

Som butikssäljare bör du även ha koll på vad alla sociala medier om varumärken eller butiken samt trender och tendenser inom segmentet. Marknadsföring ska inte nå ut utan nå in. Kunden är kung. Kunden kan välja bort, kunden kan vara otrogen, kunden kan få ett bättre ett pris på nätet eller hos konkurrenten i den fysiska butiken.

Det går fort inom retail vilket gör att det viktigare än någonsin att säkerställa sin verksamhet. Man kan kalla det en certifiering. Som handlare kan du säkerställa din verksamhet dels genom att mäta dina hygienfaktorer och dels med att gå på djupet med medarbetarna. Att utbilda och utveckla och medvetandegöra medarbetarna leder till engagemang, passion och teamkänsla.

Har man bockat av ovanstående påstående så är ni så redo för det som är det absolut viktigaste i er verksamhet, nämligen KUNDEN.

 

Gunilla Wånglin
konsult säljutveckling Retail Group

"Den fysiska butikens framtid" - By Notifind - - Kommentarer inaktiverade för Den fysiska butikens framtid Comments